Följ

Hur lång giltighetsperiod har mitt kort?

Giltighetsperioden är olika beroende på vart du studerar. Men som regel är kortet giltigt under en hel termin. Det är viktigt är att du förnyar kortet minst två veckor innan giltighetstiden går ut så att du undviker perioder där du riskerar att vara utan ett giltigt kort.

Korten för gymnasiestuderande är giltiga under ett helt läsår.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk