Följ

Hur uppdaterar jag mitt kort i mobilen?

Genom att logga ut och tillbaka in i appen igen, spara dina uppgifter i profilen eller klicka på uppdateringsknappen på kortet kan du uppdatera ditt kort om det finns nya uppgifter att hämta.

 

UPPDATERING

Knappen för att uppdatera ditt kort hittar du när du är inne på "Visa kort" i appen. När du klickar på de två pilarna kommer de senaste kortet att laddas ner.

                                  
Inget nytt kort?

Om du uppdaterar kortet men fortfarande ser de gamla uppgifter betyder det att det ännu inte finns något nytt kort att hämta. Det kan vara så att du behöver reaktivera ditt kort eller avvakta ett par dagar tills din kår skickat in dina uppgifter till oss.

Reaktivering
Om du har ett giltigt Studentkort som gäller till och med den 28/2-2017 kan du under februari månad reaktivera ditt kort. Det betyder att du kan uppdatera kortet utan att behöva ansöka om ett nytt.
För att uppdatera ditt kort ska du logga ut från hemsidan och sedan påbörja en ny inloggning, du kommer då få frågan om du vill uppdatera ditt kort till vårterminen. Det går inte att reaktivera kortet via appen.
Obs.Om du tillhör ett lärosäte som vi har ett samarbete med måste du ansöka om ditt kort via din kår. Du kan läsa vad som gäller på ditt lärosäte här.

Kårmedlem
Vanligtvis tar det 1-3 dagar från att du betalt in till kåren innan du får tillgång till ditt nya kort. Dyker inte kortet upp efter du uppdaterat det, vänligen avvakta ett dygn.
I början av terminen kan det dröja längre tid då kårerna vanligtvis skickar in sina kortbeställningar till oss runt den 15:e januari.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk