Följ

Hur fungerar reserabatten med SL?


Har du SL-symbolen på ditt Studentkort är du berättigad till rabatt hos SL, då kan du välja rabatterat pris när du köper din biljett och därmed spara pengar på dina resor. 
Vid eventuell biljettkontroll måste du kunna uppvisa ditt giltiga Studentkort med SL-logotyp på, i appen eller plastkort, samt ID-kort för att visa att du har rätt till rabatten. 
SL och Studentkortet ansvarar inte för förlorat kort, om ditt kort inte längre är giltigt eller om du använt rabatten felaktigt. 

 

För att få SL-logotypen på ditt Studentkort gäller det att du som student uppfyller vissa krav, samt att vi kunnat verifiera dem genom CSN eller via inskickat intyg.

Kraven som ställs är att du som student under en hel terminen ska:

  • Studera 75 % eller mer på en CSN-berättigad utbildning.

75% motsvarar:

  • 22,5 poäng på Högskola/Universitet
  • 300 poäng på Komvux
  • 75 poäng på Yrkeshögskola

Notera att giltighetstiden på din reserabatt inte behöver vara likadan som giltighetstiden på kortet, utan den kan gå ut det datumet dina studier slutar för den aktuella terminen.


Om du är gymnasiestuderande kommer du inte att ha reselogotyperna på kortet då du är tillräckligt ung för att åka på ungdomsbiljett.

 

carrier_classic.png

Om du har SL-logo på ditt Studentkort kan du resa på studentbiljett.

 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk