Följ

Hur aktiverar/uppdaterar jag Studentkortet?

Fått ett postalt utskick

Om du har fått ett postalt utskick av oss innehållande uppgifter om ditt digitala Studentkort ska du aktivera ditt kort enligt anvisningarna i brevet. Om du inte har en smartphone kan du aktivera kortet på vår hemsida via en dator. Börja aktiveringen genom att klicka på knappen "kom igång med Studentkortet".

 

Tillhör en samarbetskår

Nytt kort
Om du inte har haft kortet under föregående termin kommer du få ett aktiveringsmejl från oss innehållande information om hur du aktiverar ditt kort. Följ anvisningarna i mejlet.


Osäker på om vi har ett samarbete med din kår? Kika här.

Har ett giltigt kort från föregående termin
Om du har ett aktivt kort från föregående termin kommer du antingen få reaktivera ditt kort, eller så behöver du endast logga ut och tillbaka in igen för att uppdatera kortet.
Om ditt kort inte ändras när du uppdaterar appen, betyder det att vi ännu inte hunnit generera ett nytt kort till dig. Avvakta då en dag och uppdatera sedan appen igen.
Tänk på att de flesta kårer skickar in uppgifterna till oss kring den 15:e januari och det går inte att få tillgång till sitt nya kort innan vi fått in uppgifterna.

 

Tillhör inte en samarbetskår

Nytt kort
Om du inte haft kortet tidigare kommer du, efter att vi godkänt din ansökan (1-3 vardagar), få ett aktiveringsmejl innehållande information om hur du aktiverar ditt kort. Följ anvisningarna i mejlet.

Har ett giltigt kort från föregående termin
Om du har ett giltigt kort från föregående termin kan du mellan den 15:e januari - 15:e februari reaktivera/uppdatera ditt kort till den nya terminen genom att logga ut från appen och tillbaka in igen. Du får då en fråga om du vill uppdatera ditt kort, klicka på JA och följ anvisningarna. Du kan göra uppdateringen genom appen eller hemsidan.

OBS.Ett ersatt kort kan aldrig återskapas.

 


Om ditt Studentkort har gått ut kan du inte längre uppdatera kortet och du behöver istället ansöka om ett nytt!

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk