Följ

Information om intyg

När du ansöker och vi inte har fått in dina uppgifter från CSN behöver du ladda upp ett intyg så att vi kan få information om dina studier. Intyget kan du få fram genom att logga in på din skolas portal/hemsida eller få hjälp från admininstrationen på din skola.

 


Ett giltigt studieintyg som laddas upp ska innehålla följande information:

  • Ditt namn och personnummer
  • Kursnamn
  • Antal poäng 
  • Under vilka datum utbildningen pågår
  • Om utbildningen är studiemedelsberättigad eller inte 
  • Intyget ska vara daterat för den aktuella terminen
  • Intyget ska vara signerat eller stämplat 

 Antagningsbesked och betyg godkänns inte

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk